REGULAMIN SKLEPU GLOBALSTONE.PL

1. Właścicielem Sklepu jest Firma: Global Stone Adam Lisiewicz, adres siedziby: ul. Św. Michała 100, 61-005Poznań, NIP 777-255-21-05, zwana dalej „Sklepem” lub „Sprzedającym”, prowadząca sprzedaż.

2. Kupującymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi są wyłącznie osoby pełnoletnie, które mogą być zarówno podmiotami gospodarczymi, jak i osobami fizycznymi mającymi siedzibę lub stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz większości krajów europejskich. Zwane dalej „Kupującymi”.

3. Sprzedaż odbywa się przez cały rok.

4. Kupujący składając zamówienie, zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, które będą wykorzystane tylko w celu realizacji zamówienia, jak również numer telefonu stacjonarnego bądź komórkowego, adres e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr. 133, poz. 883 z późn.zm. Dane klienta przechowywane są tylko do realizowania wymaganej transakcji. Nie są dalej przekazywane ani nie są przesyłane innym instytucjom. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych Sprzedającemu. Zgoda ta jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania rejestracji.

5. Zamówienia będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po ich złożeniu. W przypadku niespodziewanego, czasowego braku zamówionego towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i o terminie przewidywanej dostępności towaru.

6. Klient ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. Dz. U. Nr. 22, poz. 271 o ochronie niektórych praw konsumentów do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dokonania zakupu w naszym sklepie bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednorazowego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub e-mail). Zwracany towar nie może posiadać znamion użytkowania i był składowany na przeznaczonym do tego stojaku do płyt kamiennych / spieków kwarcowych. Płytki ze spieków kwarcowych mogą być zwrócone tylko w oryginalnym opakowaniu. Towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura). Klientowi zwracana jest wartość odesłanego towaru. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

7. Warunki reklamacji.
W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: Global Stone Adam Lisiewicz, ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań lub drogą elektroniczną na adres: poznan@globalstone.pl W opisie reklamacji należy podać rodzaj i datę wystąpienia wady, sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (np. naprawa, wymiana lub obniżenie ceny). Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedajacy uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupujacego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego na adres: Global Stone Adam Lisiewicz ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań.
Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z ważnych powodów (np. w przypadku istotnych wątpliwości, co do tożsamości Kupującego).

9. Ceny towarów, umieszczonych na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

10. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem firmy przewozowej lub transportem Global Stone w kwocie 1,5 zł netto za 1 km licząc w obie strony od magazynu. Koszty transportu pokrywa kupujący. Koszt jest uzależniony od wagi oraz rodzaju przesyłki.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

12. Wszystkie wzory i fotografie towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym chronione są prawem autorskim. Kopiowanie lub prezentowanie ich na innych stronach bez zgody właściciela jest zabronione.

13. Czas realizacji zamówienia jest zawsze czasem orientacyjnym – może ulec zmianie.

14. Warunkiem realizacji zamówienia jest całkowita zapłata za zamawiany materiał lub wpłata zaliczki ustalonej ze Sprzedawcą.

15. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.07.2020 r.